Bokhandelens forfatterstipend

Bokhandlerforeningen deler årlig ut tre stipend til nye og sterke skjønnlitterære forfatterskap. Det er Forfatterforeningens litterære råd som innstiller forfattere til stipendene, som deles ut av Trine Stensen fra Bokhandlerforeningen. Etter stipendutdelingen vil det være en samtale med de ferske stipendmottakerne. Samtalen ledes av bokhandler Christin Kramprud, Gravdahl bokhandel.