Bokhandelens sakprosapris

Bokhandlens sakprosapris går til en lovende forfatter i etableringsfasen. Etter prisutdelingen vil det være en samtale med den ferske prismottakeren. Samtalen ledes av bokhandler Christin Kramprud, Gravdahl Bokhandel.