Børs – katedral, 1 – 0

Ikkje tenk på det er ein satire om bokbransjen og Olaug Nilssens blodferske bok. Sidan Nilssen dessverre har vorte sjukemeldt og er forhindra i å kome, vil Liv Gulbrandsen innleie med å lese frå boka før ho inviterer forleggar Anne Gaathaug, journalist Fredrik Wandrup og leiar i Den norske Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, til prat om litteraturbransjens meir eller mindre skuggelagte krikar og krokar, pengedriv, nettverk, røyndomslitteratur, #metoo og Nilssens blodferske bok.

Foto: Jan Tomas Espedal