Børs og bredde?

Den norske bokbransjen inngår i et unikt økosystem som har bidratt til at norsk litteratur er blant den beste i verden. Nye forlag og forfatteroverganger skaper uro. Hvordan påvirkes balansen mellom børs og katedral? Hvilke verdier står på spill? Hvordan forholder forlagene seg til økt konkurranse, hvilke muligheter ser forfatterne og hvor går eventuelt grensen for hva politikerne kan akseptere før de mener at bransjen ikke lenger fortjener sine særordninger? I panelet: Kulturminister Trine Skei Grande, forlegger Kari Spjeldnæs, forlegger Jonas Forsang, forfatter Tom Egeland og leder av Den Norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik. Debatten ledes av Hilde Sandvik.

Foto: Raymond Mosken, Stortinget