Brecht

Bertolt Brechts poesi har flere ganger blitt gjendiktet til norsk, gjerne av forfattere som selv har hatt sterke forfatterskap som har preget gjendiktingen. Det siste tilskuddet er Johann Grips utgivelse fra 2017. Hvor plasserer denne seg, og hvordan skiller den seg fra de foregående? Endre Ruset og Johann Grip om Brechts poesi i Norge.

Foto: Gunvall Grip