Brennbar kritikk

Preben Jordal og Kaja Schjerven Mollerin samtaler om store debatter i norsk kritikkhistorie og diskuterer hva som kan vinnes og hva som kan gå tapt i debatter med steile fronter og høy temperatur.