Dagny Juel, Georgia, Norge

Samtidig som markedskampanjen bak «de fire store» var i full gang, fantes det også en annen gruppe som eksisterte på siden av bestselgerne. I dag husker vi denne gruppen som Kristiania-bohemen, avantgarden av forfattere, billedkunstnere og politiske tenkere som dro i skytteltrafikk mellom Berlin, Paris og den norske hovedstaden. Mange av oss kjenner godt til Ketil Bjørnstads skildringer av dette miljøet, men det viser seg at også i andre deler av verden har denne gruppa vakt interesse. Georgiske Zurab Karumidze har skrevet den kritikerroste romanen Dagny, or a Love Feast, som den heter på engelsk, om forfatteren og musen Dagny Juel. Disse to, Ketil Bjørnstad og Zurab Karumidze, møtes til samtale ledet av forfatter og historiker Ivo de Figueiredo.

Foto: Frøydis Urbye