Debatten: Det vi ikke vil tro på

Seksuelle overgrep og trakassering er vanligere enn vi liker å tro. Tallene er dystre og mørketallene store. Likevel opplever mange av dem som forteller, å ikke bli trodd. Ofrenes historie trekkes i tvil, både av offerets nærmeste og av samfunnet rundt.

Hvorfor har vi så vanskelig for å tro på fortellinger om seksuelle overgrep? Hvorfor er det så mange som tar parti for den påståtte overgriperen? Hvorfor sår vi så ofte tvil om offerets historie?

I denne samtalen diskuterer deltakerne vår evne til å lukke øynene for ubehagelige historier, statistikk og forskning, og hvordan dette henger sammen med vårt syn på familie, seksualitet, makt og kjønn. En samtale om hvilket perspektiv og hvilken av partene som blir trodd på, hvem vi mistenker, og hvorfor. Hva slags konsekvenser har det for enkeltmenneske og samfunn at vi tenker og tror som vi gjør? I panelet: Forfatter Anne Bitsch og advokat Nina Emilie Braathen Hjortdal. Debatten ledes av samfunnsgeograf og kommentator Anja Sletteland,

Foto: Svein Nyhus