Debatten: No-platforming

I fjor kom debatten om såkalt no-platforming ettertrykkelig til Norge. Skal aktørene som styrer scener og mikrofoner i det norske samfunnet kunne nekte personer eller grupper en plass i rampelyset? Sprekker troll i sola, eller gir sola dem styrke? Frontene i debatten var steile, og vi kom strengt tatt ikke frem til så mye.
For å bøte på det har festivalen invitert ulike plattform-innehavere for å prøve å ha en konstruktiv samtale om hvem de mener bør – og ikke bør – få en plass på scenen.
I panelet: Reidun K. Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforeningen, Helge Lurås, redaktør i Resett, Eivind Trædal, politiker og kommentator og Elisabeth Eide, medieforsker. Panelet ledes av Askild Matre Aasarød.

Foto: ISAK