DEBATTEN: NYE BLIKK PÅ KLIMAKRISEN

Det er opplest og vedtatt at klimakrisen er vår tids viktigste utfordring. Samtidig kjenner mange seg numne og handlingslammet stilt overfor en gjennomdebattert krise som ennå ikke har rammet dem. I denne samtalen ønsker vi å bringe inn perspektivene til forfattere fra land som faktisk har begynt å kjenne konsekvensene av den globale oppvarmingen på kroppen, og som kanskje har andre natursyn, andre blikk på klimakrisen enn dem vi er vant til å høre i vestlig debatt.

Arrangementet er på engelsk

Tirsdag 23. mai

17:00-18:30

180
Verdensteateret

Legg til i din festival

Bidragsytere