Debatten: Ord som svir

Dersom du deltar i feministiske debatter i dag, må du forholde deg til et stadig økende ordforråd: heteronormativ, cis, binær, hen, interseksjonalitet...

Noen avfeier disse begrepene som overdreven politisk korrekthet. Enkelte mener at den avanserte språkbruken skaper avstand til folkedypet, mens andre igjen vil hevde at ordene er nyttige verktøy som åpner øynene våre for samfunnets usynlige normer.
Som forfatter Wencke Mühleisen har påpekt: «Begreper kan åpne opp, de kan føre til handling, de kan dunke i kroppene våre og gi løfter om at noe annet er mulig.» Bør de kjønnspolitiske nyordene inn i pensum og partiprogram?
Eller mister feministene kvinnesaken av syne når stadig nye
grupper skal inkluderes i retorikken? Hvilke nye ord har åpnet
øynene til våre paneldeltakere? Og hvilke ord misliker de?

I panelet: Peder Kjøs, Camilla Lundestad Joof og Kristin Fridtun. Panelet ledes av Marta Breen.

Foto: Maria Gossé