Debatten: Regionpressen

Kommunevalget står for døra. I september skal vi avgjøre hvilke politikere som får sitte, hvem som må gå, og hvordan fylker, byer og lokalsamfunn skal styres de neste fire årene.

De regionale mediene Bergens Tidende, Hamar Arbeiderblad, Nordlys og Adresseavisen har en sterk stemme i denne prosessen. De skal avsløre kritikkverdige forhold. De skal sette fingeren på vanstyre og samrøre. De skal fortelle oss hva partiene vil med kommunene og fylkene der vi bor.

Vi har invitert noen av dem hit for å stille dem de vanskelige spørsmålene: Trenger vi dem egentlig? Hva er deres politiske rolle? Har de slagside til høyre? Til venstre? Er de kritiske nok til mektige lokale interesser, eller gir de politikere og næringslivstopper et mikrofonstativ? Tilbyr de leserne sine andre perspektiver enn hovedstadspressen?

Det skal handle om hvordan lokalpressen kan sette dagsorden i en tid der nasjonale – og sosiale – medier legger beslag på stadig mer av oppmerksomheten vår. Det skal handle om hvordan de regionale mediene unngår å bli en ukritisk heiagjeng for lokale politikere, og hvordan de taler regionens sak mot sentralmakten i Oslo. Og det skal handle om betydningen av de beslutningene som tas nærmest hver og en av oss – der vi bor.

I panelet: Carsten Bleness fra Hamar Arbeiderblad, Skjalg Fjellheim fra Nordlys og Frøy Gudbrandsen fra Bergens Tidende. Morten Dahlback leder debatten.

Foto: Kreafon