Debutantseminaret

Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for fjorårets skjønnlitterære debutanter arrangeres over tre dager i samarbeid med og på Nansenskolen. Barne-, ungdoms- og voksenbokforfattere blir invitert til seminaret, som skal gi faglig påfyll og sosialt samvær. Første seminardag vil ta opp debutantspesifikke problemstillinger, med foredrag av Kjersti A. Skomsvold, Martin Ingebrigtsen og Hans Tarjei Skaare. Dag to handler om skriving i bredere forstand, med foredrag av Eldrid Lunden, Lars Mytting og Carsten Jensen. Dag tre er det foredrag av Thorvald Steen og, forhåpentligvis, årets Vesaas-prisvinner. Alle dager byr på faglige erfaringssamtaler. Seminarledere: Kjersti A. Skomsvold og Hans Tarjei Skaare.