DEN OPPDAGELSESREISENDE OG DEN OPPDAGEDE

Morten Strøksnes er aktuell med en bok om den ufortjent glemte oppdagesesreisende Carl Lumholz, oppvokst på Lillehammer. Han var langt forut for sin tid og ville skape en mer moderne, sosialantropologisk måte å betrakte andre kulturer på. Men han levde i en tid da kolonimaktene fulgte i den oppdagelsesreisendes fotspor. Den palestinske forfatteren og den postkoloniale tenkeren Adania Shibli er aktuell med en roman om et opprørende overgrep, et overgrep i kolonialismens kjølvann. Kommer sårene kolonialismen skapte noensinne til å leges? Hør dem diskutere i en samtale ledet av forfatter Andreas Liebe Delsett.Les deg opp!


Her finner du bøkene fra arrangementet:


Morten A. Strøksnes: Lumholtz' gjenferd


Adania Shibli: En liten detalj

Arrangementet er på engelsk

Lørdag 27. mai

14:00-14:50

180
Verdensteateret

Legg til i din festival