Den politisk ukorrekte litteraturen

Det kan ofte virke som om den norske offentligheten, i hvert fall den noe dominerende sentrum–venstre-aksen, er enige om hva som skal skrives om, og hvordan. Noen kan synes dette er naturlig, mens andre reagerer på det. Selv om vi ikke er i nærheten av slike tilstander som vi ser sørover i Europa, er det et gryende skille mellom de som forsvarer den såkalte politiske korrektheten, og de som mener at den hindrer en frittflytende offentlig debatt. Vi har invitert to forfattere som ikke er uvant med å stille seg på siden. Nils Horvei og Cornelius Jakhelln har begge måttet tåle kritikk for sin vinkling, og det legger grunnlaget for en fascinerende samtale om hva litteraturen er og kan være. de to møtes i samtale med Birger Emanuelsen som mellommann.

Foto: Fredrik Arff