Det sosiale som smertepunkt

Likhetene mellom norsk og japansk litteratur er ikke alltid like lette å få øye på, men de er der og kanskje sterkest i den skriftlige behandlingen av relasjoner og sosiale sitasjoner. Vi er to nasjoner hvor intimgrenser, oppførsel og sosiale sanksjoner er stadig tilbakevendende temaer i romankunsten, og få i Norge skildrer disse med større følsomhet enn Rune Christiansen. At han er påvirket av den japanske litteraturen er heller ingen hemmelighet. På samme måte bruker Hiromi Kawakami sine karakterer til å sette fingeren på mellommenneskelige utfordringer, og med en lignende følsomhet klarer hun å trekke oss inn i universer hvor de små detaljene blir bærende og det hverdagslige fremstår som avgjørende. Ellen Sofie Lauritzen samtaler med de to om det nære og veien dit.

Foto: Forlaget Press-Bungeishunju, Baar Henriksen