DIATRIBE #15, OM PUBLIKASJONENE OVERHOPP OG EN KOPP GIR TILBAKE

Redaktør for ArtScene Trondheim Marit, Kristine Flåtter, professor i estetikk, Boel Christensen-Scheel og kurator og skribent Eivind Slettemeås snakker om de to publikasjonene Overhopp av Egil Martin Kurdøl og Marit Arnekleiv og En kopp gir tilbake av Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen. Publikasjonene tar utgangspunkt i mangeårige samarbeid rundt stedsspesifikke kunstprosjekter, og representerer praksiser der sammenhengen de inngår i og møtene de fører til er en sentral av kunsten.

Arrangør: Oppland Kunstsenter / B*stard

Lørdag 27. mai

12:15-13:00

Oppland Kunstsenter

Legg til i din festival

Bidragsytere