Eilert Sundt og kritikken: Sakprosakritikk før og nå

Etter at Eilert Sundt døde i 1875, ble ettermælet hans formet i en polarisert kulturkrets. Politiske konflikter formet synet på verdien av hans undersøkelser av de lavere samfunnsklassers levekår. Dette gjenspeilet seg i synet på skillet mellom diktning og sakprosa, og forsterket gryende uenigheter i en nasjonsbyggertid. Espen Stueland, som arbeider med en bok om Eilert Sundt, tar i dette foredraget utgangspunkt i den historiske konfliktlinjen mellom estetiske lesninger og samfunnsforskning, og trekker noen linjer til kritikken i dag.