ER NORSK IMPORTANT?

Hvor viktig er norsk språk for ytringsfrihet, demokrati og samfunn?

Bruken av engelsk øker både blant barn og unge og i arbeidslivet. Også i akademia tar engelsk stadig større plass og svekker utviklingen av norsk fagspråk, som er utgangspunkt for vokabular og språkbruk i mange andre deler av samfunnet. Hvordan påvirker dette samfunnsutviklingen og like muligheter til å ytre seg og delta i samfunnsdebatten?

I panelet: Oddmund Løkensgaard Hoel, statssekretær KD, Helene Uri, språkviter og forfatter, Åse Wetås, direktør i Språkrådet, Sanna Sarromaa, lektor og norsklærer og Henrik Høie, elev VG3 Gausdal videregående skole. Ordstyrer er Håkon Haugsbø.

Arrangør: Forleggerforeningen

Onsdag 1. jun

9:00-11:00

180,–
Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen

Legg til i din festival

Bidragsytere