Et bilde – en tekst – en forfatter!

Hvilken historie forteller forsiden på en bok? Forfattermøte med Lisa Aisato, som forteller og leser fra Snokeboka for elever på 2. trinn ved Hammartun skole. Elevene har i vinter jobbet med et prosjekt der de har sett på bilder fra ulike festivalaktuelle barnebøker, blant annet Snokeboka, og diskutert: Hva ser vi? Hva handler dette om? Hvilken historie ser vi her? Så har barna skrevet, diktet og laget tekster som har blitt til nye historier.

Foto: Gyldendal