Etter postkolonialismen

Det er ikke fritt for at vi fremdeles i dag ser ringvirkningene av kolonialismen, som i løpet av forrige århundre definerte forholdet mellom den såkalte første og tredje verden. Disse ringvirkningene fikk et svært tydelig uttrykk i den postkoloniale kunsten. Språk som engelsk og fransk ble kampsoner for historien. De siste årene har vi sett at denne tradisjonen har utvidet seg ytterligere, gjennom nye narrative innganger, som skapes av det vi, i mangel av et bedre ord, må kunne kalle den post-post-kolonialistiske kunsten. Dette er et felt som defineres av tredjegenerasjonsfortellinger og «biperson-narrativer». Denne siste sjangeren kan eksemplifiseres gjennom Kamel Daouds bok Meursault-saken, som tar for seg historien i Den fremmede av Camus, men fortalt fra perspektivet til broren, Haroun, til den navnløse araberen, hvis mord klassikeren åpner med. I Alice Zeniters Kunsten å miste er det også i det koloniale Algerie historien har sine røtter, selv om den fortelles fra samtidens Frankrike. Samtalen mellom Alice Zeniter og Kamel Daoud vil altså handle om de personlige historiene i de store verdenshendelsene og kampen for å ta tilbake fortellingen. Samtalen ledes av Synneve Sundby.