Europas skjebnevalg

Når Sylo Taraku og Simen Ekern møtes er det to dager til EU-parlamentsvalget avgjøres. Valget, som ofte har blitt oversett eller avfeid med et skuldertrekk av mange, fremstår med et nytt alvor i år. Da den franske avisen Le Monde før jul omtalte EU-parlamentsvalget i 2019 i en lederartikkel, var det liten tvil om hva dette dreier seg om: ”Europas fremtid står på spill”. Den italienske regjeringen har gjentatte ganger de siste månedene sagt at valget i mai vil gi oss et helt nytt Europa. Kortene skal deles ut på nytt. De gamle reglene vil måtte endres.
En hovedmotsetning blir fremstilt slik: På den ene siden et patriotisk eller nasjonalistisk Europa, med stengte grenser, etter modell av Victor Orbáns Ungarn eller Matteo Salvinis Italia: Ungarn først. Italia først. På den andre siden: Et liberalt Europa med et sterkere sammenknyttet EU, med Frankrikes president Macron som ideologisk fanebærer.

Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman