Fantastisk litteratur

I året som gikk utkom to norske bøker som på hver sin måte gjør at en tenker på Margaret Atwood. I Tharaniga Rajahs fantastiske debutbok, Det er lenge til skumring, plasseres vi i en alternativ norsk virkelighet der samer er blitt utsatt for folkemord. I Gunnhild Øyehaugs Presens Maskin revner tiden på grunn av en feillesning. Bøkene tar et steg inn i det fantastiske og er et avbrekk fra de siste årenes virkelighetslitteratur. Men er det kanskje slik at disse bøkene beskriver virkeligheten bedre enn det de mer realistiske bøkene kan gjøre? Har de, ved å presse fortellingene mot det mytiske og mystiske, satt fingeren på strømninger og problemer i samtiden? Kan vi, ikke minst, fremdeles bruke salige Axel Jensens begrep «science faction»? Tharaniga Rajah og Gunnhild Øyehaug møter Kari Slaatsveen til samtale.

Foto: Oda Derby