Feminisme før og nå

Fra kvinnebevegelsens spede begynnelse, den første bølgens kamp for stemmerett og økonomiske uavhengighet, til dagens identitetsrelativistiske jungel av nyord og diskusjoner om faktisk og digital space, har det skjedd mye. Det sies at vi i dag har lovfestet og juridisk likestilling mellom kjønnene, men som vi alle vet er det fremdeles en lang vei å gå. Cecilie Arentz-Hansen har skrevet boka Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed" som beskriver historien om de første kvinnelige legene i Norge og deres kamp for retten til å utdanne seg. Marta Breen utga i fjor boka Kvinner i kamp, illustrert av Jenny Jordahl, som forteller om kvinnekampen gjennom 150 år. Det er altså med to viktige prosjekter at disse forfatterne møtes til samtale om feminisme før og nå.Foto: Ida Fiskaa