FEMINISMENS BLINDSONE

Bjørnsonseminaret

Viker skandinaviske feminister unna spørsmål om kvinneundertrykkelse i islam? Hva skyldes dette i så fall? Manglende kunnskap? Manglende mot? Eller handler det om ubehaget i å kunne bli tatt til inntekt for politiske krefter man ønsker å holde på armlengdes avstand?
I panelet: Hassan Preisler, som deltar digitalt fra Danmark, Marta Breen og Martine Aurdal (leder) fra scenen på Lillehammer.

I samarbeid med Lillehammer museum, Høgskolen i Innlandet, Nansenskolen, Lillehammer UNESCO-litteraturby og Innlandet fylke

Onsdag

10:15-11:00

180,–
Litteraturhus Lillehammer

Legg til i din festival