Flanøsen

Den amerikanske sakprosaforfatteren Lauren Elkin har bodd på Maihaugen siden 15. mai og arbeidet i skrivestua på Bjerkebæk. Bakgrunnen for at festivalen inviterte henne, er hennes fantastiske bok Flâneuse: Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice and London, som tar for seg den kvinnelige flanøren eller byvandreren. Dette er en historie som forteller om hvor vi er i dag, og hvordan vi kom dit, både geografisk og feministisk. Forfatteren samtaler med professor i litteraturvitenskap Tone Selboe.