Folk og ammunisjon

Hva gjør det med et tettsted å produsere ammunisjon, et produkt man vet er laget for å drepe? Hvilke bortforklaringer og hvilken kollektiv historie forteller man? Et narrativ er ikke alltid positivt, det kan skyggelegge og flytte på de moralske gjerdestolpene vi har hamret ned. Samtale mellom Dag Hoel og Olav Brostrup Müller med utgangspunkt i boka Fred er ei det beste, om lokalbefolkningen og ammunisjonsfabrikken på Raufoss.

Foto: Spartacus forlag