Foucaults ettervirkning

I Jan Grues Nordisk rådsnominerte bok Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse, møter vi ideene til den franske sosiologen, historikeren og filosofen Michel Foucault. En tenker som etterlot seg mange teorier og ikke minst spørsmål da han gikk bort i 1984. Grues tråder til disse er ikke tilfeldig. I likhet med mange andre forfattere og akademikere har han sett til filosofens verker for å forklare koblingen mellom kroppen og systemet den befinner seg i. Det er soleklart at ettervirkningene fra bøker som Seksualitetens historie, Kunnskapens arkeologi og Overvåkning og straff, har satt dype spor i tekningen de siste 50 årene - Ikke minst har de dannet grunnlaget for mye av det vi i dag kjenner som skeiv teori. Stikkord her er altså: Norm – Normalitet – avvik – makt og selvforståelse Første amanuensis i fransk ved UiO Geir Uvsløkk og Jan grue møtes for å diskutere relevansen av Foucaults ideer i dagens diskusjoner om kropp og identitet, samfunn og system.

Foto: Anne Valeur