Fra Shakespeare til Sophie Elise

Når forlagene utgir biografier over historiske eller nålevende personer for barn og unge, hva får leserne da? Noen ganger får de gjennomarbeidede, originale bøker skrevet med stort engasjement. Andre ganger kan utgivelsene se ut som overflatiske versjoner av voksenbiografiene. Eller de kan ha et «døgnflue»-preg, ved å biografere noen som er i vinden akkurat nå. Hvordan velger man ut hvem som skal biograferes? Står det dårlig til med fantasien når vi får stadig nye biografier om Columbus, Shakespeare og Kleopatra? I panelet: forfatter og biograf Linn T. Sunne, kritiker Egon Låstad og redaktør Bodil Teig. Samtalen ledes av Øystein Espe Bae.