Freeman’s 2019

I flere år har John Freeman vært en naturlig del av festivalen, og hvert år presenterer han det kommende nummeret av Freemans – magasinet han selv er redaktør for. I år har han fått med seg Johan Harstad til samtale.

Foto: Øystein Nordås