FREMTIDSBILDER

Argentinske Samanta Schweblin og islandske Frida Isberg har både hatt stor fremgang med dystopiske fremtidsskildringer. I deres bøker framtrer et bilde av overvåkningssamfunnet der individet er svært ensomt og ikke kan stole på noen. Hvorfor er fremtiden så ofte dystopisk i litteraturen? Samtalen er ledet av Silje Riise Næss.

Arrangementet er på engelsk
Boksalg og signering

Lørdag 27. mai

12:00-12:50

180
Lillehammer bibliotek

Legg til i din festival