GAME OVER

Semikolon

Hvilken plass har gaming i litteraturformidling? Å knytte litteratur utelukkende til bokmediet er å underkjenne dens relevans, skrev daværende direktør i NBI Kristin Ørjaseter i 2021. Gaming er en stadig viktigere del av barn- og unges kulturkonsum, og det at mange dataspill får barn og unge til å jobbe med fortellinger er en vedtatt sannhet. Vi inviterer til visning av utdrag fra tre produksjoner som behandler gaming i tema og/eller form, nemlig Ingeborg Egge og Lise Grimnes med FRAC, Steffen og Mads Sørum med 10 myter om dataspill, og Nina Borge med Fumbler. Til slutt samler vi utøverne til en samtale om hvilken plass gaming skal og bør ha i Den Kulturelle Skolesekkens litteraturformidling, ledet av Maren Agdestein.

Tirsdag 23. mai

14:00-15:15

Festivalteltet

Legg til i din festival