“Hæ? Er det gæernt å si ‘kjøre som ei kjerring’?”

Språket avslører oss, og vi tenker ikke alltid på hva vi sier, hvilke nedarvede strukturer som ligger og lurer i begrep og uttalelser. En av de strukturene som virkelig er synlig i dagligspråket vårt, er kjønn. Akkurat dette har Helene Uri skrevet bok om, og under folketalen hennes får vi «satt skapet på plass». Om kvinner, menn og språk.

Foto: Julie Pike