HETS, HAT og KRENKELSER

Hets, hat og krenkelser. Er ytringsfriheten under press? Hva har skjedd med det offentlige ordskiftet de siste årene? I panelet: Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Sumaya Jirde Ali, samfunnsdebattant, poet og forfatter, Ingeborg Senneset, journalist, forfatter og styremedlem i Norsk PEN, og Kjetil Rolness, sosiolog, skribent, samfunnsdebattant og artist. Debattleder: Vidar Kvalshaug.

Foto: Maria Gossé