Hjemme i verden, verden i hjemmet

Selma Lagerlöf, Sigrid Undset og Karen Blixen står med sine udødelige verk som lysende ikoner i det nordiske. De står bak forfatterskap som både ble folkelesning hjemme og vakte internasjonal oppmerksomhet. De var sterke kvinner, ikke bare i skriften, men også i livet. «Hjemme i verden, verden i hjemmet» er en programrekke der litteraturen og samfunnsengasjementet til tre av våre viktigste skandinaviske diktere blir satt under lupen, og der forfattere og fagpersoner bidrar til å kaste lys over Lagerlöf, Undset og Blixens litterære produksjon og samfunnsengasjement.

10.00-11.10
Et hjem med utsyn mot verden
Foredrag ved Kristin B. Johansen (no), Anna Nordlund (sv) og Catherine Lefebvre (dk).

11.30-13.30
Litteratur i dialog med en større verden
Foredrag og panelsamtale ved Sigrun Slapgard (no), Lena Carlsson (sv) og Tone Selboe (no).

14.30-16.30
Å lese og å skrive i dialog med Lagerlöf , Undset og Blixen
Foredrag og panelsamtale ved Vigdis Hjorth (no), Ellen Mattson (sv) og Mette Moestrup (dk)