Hovedforedraget

Hvordan kom ledere som Vladimir Putin og Donald Trump til makten? Hvordan kunne systemene som lovet så mye etter murens fall føre oss til den usikkerheten vi nå føler?
Da den kalde krigen tok slutt trodde amerikanere og europeere at de endelig var trygge. Vi var overbevist om at demokrati og globalisering ville sørge for fred og rikdom inn i evigheten, men det stemte ikke. Professor Timothy Snyder viser årsakenene til dette i sin nyeste bok, The road to unfreedom. Disse fenomenene har altså ikke ført til annet en større ulikhet, og har banet veien for fascisme og autoritære politiske system. Den kjente politiske tenkeren og forfatteren holder årets hovedforedrag under festivalen.

Foto: Ine Gundersveen