HVA KAN NANSEN OG UNDSET LÆRE OSS I DAG?

I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris. Han fikk den for sitt «arbeid for repatriering av krigsfanger, hans arbeid for russiske flyktninger, hans arbeid for å hjelpe millioner av russere rammet av hungersnød, og til slutt for hans arbeid for flyktninger i Lilleasia og Trakia». Samfunnsengasjementet hadde han til felles med Sigrid Undset, som allerede tidlig på 30-tallet advarte mot fremveksten av nazismen i Tyskland, som tok imot finske barn som var utsatt for russernes angrep under Vinterkrigen og som engasjerte seg i anti-nazistisk arbeid i USA under 2. verdenskrig.
Hvordan artet deres engasjement seg? Hvilke idealer preget deres arbeid? Hvilke motkrefter hadde de å kjempe mot? Og hva kan vi lære av dem i dag som krigen igjen raser i Europa? Dette er spørsmål Kristin Brandtsegg Johansen stiller Inge Eidsvåg og Sigrun Slapgard i denne samtalen.

I samarbeid med Nansenskolen og Sigrid Undset-selskapet

Lørdag 4. jun

17:00-17:50

180,–
Festivalteltet

Legg til i din festival