Hverdagsrasisme

Camara Lundestad Joof leser fra boka Eg snakkar om det heile tida. Hun skriver om sine egne opplevelser, om rasismen hun møter daglig, fra folk hun treffer tilfeldig, jobber med eller er i familie med.