Hvis ungdom fikk bestemme

I 2018 ble det gjennomført en verdiundersøkelse blant norske 7. -klasser. Resultatet viste at 12-åringer er veldig miljøbevisste. Hvordan kan dette engasjementet påvirke barnas eget lokalmiljø? Vi inviterer til workshop med forfatter Teresa Grøtan og leder av Barnas Klimapanel, Penelope Lea. Sammen med dem skal barna snakke om miljø og lage en konkret bestilling til kommunepolitikerne: Hvordan kan vi øke miljøbevisstheten, og hva kan vi gjøre for miljøet her vi bor?

Foto: Cecilie Owren