HVORDAN ER YTRINGSROMMET FOR DE UNGE I NORGE I DAG?

Over halvparten av unge mellom 15 og 20 år sier av og til eller ofte noe annet enn det de mener, fordi de er redde for kommentarer de kan få. Det kommer frem i en undersøkelse Opinion nylig gjennomførte på vegne av Stortinget. I en ny rapport om ytringsfrihetens status publisert av Fritt ord svarer tre av ti at det politiske klimaet i Norge gjør det vanskelig for dem å si hva de mener, og blant unge under 30 år sier nesten 40 prosent at de har observert andre motta trusler etter å ha ytret seg. Hva er de særlige utfordringene for unge når det gjelder å bidra i den offentlige samtalen, lokalt og nasjonalt? Møt forsker Kjersti Thorbjørnsrud og leder for Ungdommens ytringsfrihetsråd, Nancy Herz, i en samtale ledet av Kristenn Einarsson.

I samarbeid med WEF

Fredag

9:30-10:15

Alder: 14 - 18

Verdensteateret

Legg til i din festival