Hvordan sikre ytringsfrihet for alle på biblioteket?

Praktisk seminar der vi spør hva det vil si å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig ordskifte og debatt, et sted der ytringsfrihet settes i høysetet og ulike synspunkter slipper til og der de stemmene som sjelden blir hørt blir verdsatt. Innleder Anne Kristin Undlien, biblioteksjef ved Kristiansand folkebibliotek, vil gi noen prinsipielle vurderinger, som en innledning til workshop der man får brynt seg på ulike problemstillinger.
Seminaret avsluttes med debatten Hets, hat og krenkelser. Er ytringsfriheten under press? i Lillehammer Kunstmuseum.

Foto: Anne Kristin Undlien, biblioteksjef ved Kristiansand folkebibliotek.