Hvorfor skal vi lese Sigrid Undset?

Vi har invitert de tre forfatterne Cathrine Knudsen, Suzanne Brøgger og Dag Solstad til å velge seg en bok fra Sigrid Undsets forfatterskap og delta i en samtale om hva hennes bøker har betydd, og hva de betyr i dag. Cathrine Knudsen har valgt "Ida Elisabeth", Suzanne Brögger har valgt "Olav Audunssøn" og Dag Solstad har valgt "Kristin Lavransdatter". Ordstyrer: Kristin Brandtsegg Johansen, som selv ga ut bok om Sigrid Undset i 2017 og som er redaktør for Gymnadenia - årsskrift for Sigrid Undset Selskapet.

Foto: Tom Sandberg