I skjæringspunktet mellom billedkunst og litteratur

Billedkunstner og forfatter Thomas Kvam samtaler med litteraturviter og kritiker Espen Grønlie om sine to siste utgivelser; romanen Homo Sacco og en i skrivende stund ennå ikke utgitt kunstfaglig bok om Kvams Hamsunprosjekter. Begge bøkene er eksempler på et engasjerende og provoserende kunstnerskap med tilhørighet både i den visuelle samtidskunsten og i litteratur og tekst.

Foto: Privat