IDENTITET SOM KRITISK VERKTØY. FRA STUART HALL TIL RITA FELSKI

Kritikerseminaret

Identitetspolitiske spørsmål setter brann på det offentlige ordskiftet. Men hvorfor snakker vi om identitetspolitikk som en ny trend? Denne historieforståelsen er problematisk og bidrar til å delegitimere kritiske blikk på litteraturen, mener litteraturforsker Louisa Layne. Hun leder et forskningsprosjekt om afrofuturisme ved UiO, og kommer for å snakke om hvordan identitet, subjektivitet og posisjon har vokst fram som sentrale kritiske perspektiv i løpet av de siste 40 årene.

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Torsdag 25. mai

12:00-13:00

100,-
Kulturhuset Banken Holbøsalen

Legg til i din festival

Bidragsytere