IMPERIELANDET: HVORDAN IMPERIALISMEN HAR FORMET MODERNE STORBRITANNIA

Det britiske imperiet varte i århundrer og dekket store deler av verden. For å kunne forstå Storbritannia i dag er det nødvendig å kjenne til Storbritannias fortid som en imperiemakt. Uviljen mot å granske arven etter imperietiden finnes selv blant de som er stolte av fortiden som imperiemakt. Det undervises knapt nok om på britiske skoler og de britiske institusjonene skyr emnet. I Empireland argumenterer Sathnam Sanghera for at hvis britene ønsker å forstå seg selv som nasjon er de nødt til å konfrontere fortiden sin.
Sathnam Sanghera (UK) i samtale med Nazneen Kahn - Østrem

Arrangementet er på engelsk
Boksalg og signering

Lørdag 4. jun

13:00-14:00

180,–
Festivalteltet

Legg til i din festival

Bidragsytere