INTERNASJONALT FORLEGGERSEMINAR

NORLA og Den norske Forleggerforening har i flere år invitert utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. I år ble arrangementet utlyst som et søkbart fellowship, og interessen var overveldende. Deltakerne kommer fra Canada, Finland, Frankrike, Italia, Korea, Nederland, Spania, Storbritannia, Tyskland og USA. Forleggerne vil bli presentert for en gruppe aktuelle norske skjønnlitterære forfattere, i tillegg til ulike aktiviteter. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.