Jakhellns omvending

På 2000-tallet bodde forfatter Cornelius Jakhelln i Paris. Dette oppholdet sammenfalt med de store opprørene som begynte i forstedene utenfor Paris. Jakhelln hadde allerede som musiker, forfatter og akademiker arbeidet seg ned i et noe grumsete mørke, både mentalt og politisk. Dette er mange år siden nå, og perspektivet er et annet, men han har ikke sluppet tematikken. I samtale med Kristian Wikborg Wiese går Cornelius Jakhelln tilbake i tid og reflekterer over tiden i Paris og sin egen radikalisering.