Kåring av skandinavisk sakprosa etter år 2000

Hvilke 10 skandinaviske sakprosabøker fra år 2000 og fram til i dag troner øverst på juryens liste? Hvilke utviklingstrekk kan leses ut av kåringen og hvilke nasjonale trender ser vi avtegne seg? Sist men ikke minst; hvilke forfattere og viktige bøker er ikke på lista? Spenningen er stor før kåringen offentliggjøres, og jury og utenforstående eksperter møtes for å debattere.
Programmet blir todelt. Først vil et panel bestående av juryrepresentanter kommentere valgene juryen har fattet, samt det de ser at lista forteller om utvikling og likheter og forskjeller de skandinaviske landene imellom.
I panelet: Morten Møller (Danmark), Åsa Linderborg (Sverige), Hilde Sandvik (Norge). Panelet ledes av Ane Farsethås.
Deretter inviterer vi et panel med eksterne kritikere og eksperter som får kommentere hva kåringen forteller eller ikke forteller. Hva burde, etter opponentenes syn, og hva burde ikke vært med på lista?
I panelet: Maria Horvei (Vinduet), Knut Hoem (NRK) og Johan Tønnesson (UiO). Panelet ledes av Ane Farsethås.

Foto: Katinka Hustad/Morgenbladet