GOETHES FAUST

Klassikertimen

Hør Faust formidlet gjennom muntlig fortellerkunst. I denne produksjonen fortelles historien om den mytiske Faust-skikkelsen, han som kjøpslo med djevelen for å få sannhet og erkjennelse, eller var det maktbegjær? Fortellerens Sara Birgitte Øftis versjon av Faust er bygget på Goethes verk, men trekker også veksler på andre Fausttekster, bla Historien om Doktor Johann Faust fra 1578.

Støttet av Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Torsdag 25. mai

14:00-14:40

180
Bjerkebæk

Legg til i din festival

Bidragsytere