KLASSIKERTIMEN: VIRGINIA WOOLF

Romanen «Til fyret» frå 1927 er stilmessig ei oppvising i den intense, djuptborande skrivemåten til Virginia Woolf. Samstundes er det ein mørk og sjølvbiografisk roman der ho nærast psykoanalytisk bearbeider oppveksten sin og forholdet til foreldra. Woolf meinte sjølv at romanen var hennar meisterverk, noko kritikarar har sagt seg samde i, både i samtida og ettertida.

Brit Bildøen, som har omsett boka til norsk, vil i dette foredrag snakke om den udødelige klassikaren og arbeidet med omsettinga.

Torsdag 2. jun

13:00-13:50

180,–
Bjerkebæk

Legg til i din festival

Bidragsytere